Polityka Ochrony Prywatności - Auto gaz Wrocław Instalacje gazowe Montaż instalacji LPG

Przejdź do treści

Menu główne:

Sklep

Polityka Ochrony Prywatności

Sklep autogas.pl, przykłada duże znaczenie do ochrony danych osobowych swoich użytkowników.
Wyrazem realizacji powyższego podejścia jest chęć wyjaśnienia użytkownikom Portalu zasad dotyczących ochrony ich prywatności.


I. Dane osobowe.
§ 1
1. Klient Sklepu, aby móc dokonać zakupów musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych.
2. Wszelkie dane osobowe, które klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego , oraz inne dane osobowe zebrane przez Sklep , przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).
§ 2
1. Administratorem danych osobowych jest Eko-Alma  Jerzy Leszczyński spółka jawna z siedzibą w Radwanicach ul. Grafitowa 2,  zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036994, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia– Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8991173265, REGON 930845619.
2. Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników Portalu innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
§ 3
1. Klient Sklepu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia.
2. W przypadku, gdy klient posiada konto w Sklepie to usunięcie danych osobowych jest możliwe tylko wraz z likwidacją konta.
§ 4
1. Sklep przetwarza dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej przez klienta ze Sklepem. Dane osobowe klientów podane w formularzach kontaktowych są wykorzystywane w celu udzielenia klientowi odpowiedzi.
2. Sklep przetwarza również za zgodą klienta jego dane osobowe w szczególności klienta w celach:
statystycznych,
marketingowych prowadzonych przez Sklep lub za jego pomocą na rzecz osób trzecich,
wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail.
§ 5
1. Portal na podstawie udzielonej przez klienta zgody ma prawo do wysyłania do klienta na podane przez niego adresy e-mail wiadomości związanych z funkcjonowaniem Sklepu i, informacji handlowych o nowych towarach w Sklepie, akcjach promocyjnych oraz życzeń np. świątecznych.
2. Informacje handlowe będą wysyłane do klienta Sklepu jedynie na podstawie jego zgody, wyrażonej przy rejestracji w Sklepie lub przy dokonaniu zakupów lub w terminie późniejszym.
§ 6
Dane osobowe zebrane przez Sklep mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.


II. Pliki cookies.
§ 7
Więcej na temat polityki cookies Sklepu można przeczytać w oknie  Polityka Cookies.


III. Dane zawarte w logach systemowych.
§ 8
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.


IV. Inne
§ 9
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za standardy ochrony danych osobowych stosowanych przez portale, do których linki znajdują się na stronach Sklepu. Klienci po przejściu za pomocą linku zamieszczonego na stronach Sklepu na stronę innego podmiotu powinni zapoznać się ze stosowaną tam polityką prywatności.
§ 10
Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z: wprowadzaniem nowych usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.
§ 11
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sklep polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail:
info@autogas.pl


Cofnij do regulaminu

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego