news - Auto gaz Wrocław Instalacje gazowe Montaż instalacji LPG

Przejdź do treści

Menu główne:

Legalizacja zbiorników - wszystko co powinieneś wiedzieć !!!


Legalizować czy wymieniać na nowy ????
To pytanie dręczy nie jednego posiadacza pojazdu z instalacją gazową w którym skończył się okres eksploatacji zbiornika LPG.
Koszt wymiany zbiornika z pojedynczym otworem pod klasyczny wielozawór Tomasetto lub BRC to minimum 500 - 600 zł. Koszt legalizacji takiego zbiornika to połowa ceny. Odpowiedź nasuwa się sama - legalizować, zważywszy, że producenci zbiorników dopuszczają okres eksploatacji zbiornika LPG do 20 lat od daty produkcji. Nie musimy się więc obawiać o bezpieczeństwo użytkowania zbiornika po legalizacji gdyż każdy zbiornik jest starannie sprawdzany za pomocą specjalistycznej aparatury kontrolno - pomiarowej oraz przechodzi próbę ciśnieniową która jednoznacznie weryfikuje jego wytrzymałość.
Dodatkowym atutem przemawiającym za legalizacją jest fakt, że zbiornik zostaje dopuszczony do eksploatacji na kolejne 10 lat czyli dokładnie tyle samo co nowy zbiornik. Rachunek ekonomiczny jest jednoznaczny !!!!!

Fot.1 Zbiornik z klasycznym otworem pod wielozawór

Warunkiem dopuszczenia do legalizacji jest tylko dobry stan zbiornika oraz czytelna tabliczka znamionowa zawierająca:
-dane producenta
-numer seryjny
-numer homologacji 67R-
-ciśnienie próby
-stopień napełnienia
-datę produkcji zbiornika i opcjonalnie datę końca eksploatacji


Fot.2 Tabliczka znamionowa zbiornika LPG


Drugą grupę stanowią pojazdy sprowadzone do Polski z obszaru Unii Europejskiej w które posiadają instalację LPG, często zamontowaną fabrycznie. Zbiorniki w tych pojazdach nie posiadają dokumentów odbioru Transportowego Dozoru Technicznego i nie mogą być eksploatowane na terenie Polski. Rozwiązaniem jest wymiana zbiornika na nowy lub przeprowadzenie procesu legalizacji w firmie EKO ALMA. Należy zaznaczyć, że wiele z tych pojazdów posiada zbiorniki z armaturą typu holenderskiego lub armaturą typu ICOM, gdzie koszt wymiany takiego zbiornika na nowy kilkukrotnie przewyższa koszt legalizacji. Ze względu na dedykowane przyłącza, nie ma możliwości wymiany samego zbiornika na klasyczny gdyż wiąże się to z dodatkowymi kosztami zakupu wielozaworu, zaworu tankowania i przeróbki układu połączeń.


Fot.3 Zbiornik z armaturą holenderską